Prihlásenie
Chyba webovej časti: Ovládací prvok webovej časti alebo webového formulára na tejto stránke nemožno zobraziť ani importovať. Typ LMS.VytvorenieOsvedcenia.VytvorenieOsvedcenia, LMS, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c476bedf9b22ac8a sa nepodarilo nájsť alebo nie je registrovaný ako bezpečný.
  
Vanesa Tóbisová
Vanesa Tóbisová - KE1/MV17 - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/42
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Lucia Kažimírová
Karol Macák
8. 11. 2013
23. 2. 2014
70
• Má základné vedomosti aj zručnosti v oblasti štruktúry a identity tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou v tíme a vedenia tímu a niektoré z týchto poznatkov vie primerane uplatniť v praxi,

• Pozná spôsoby sebamotivácie a motivácie iných a minimálne 2 z nich využíva v praxi

• Rozumie efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácii a vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie komunikačnej situácii

• Dokáže s podporou pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu

• Dokáže vytvoriť súbor aktivít sledujúci istý cieľ, naplánovať ich a s potrebnou pomocou zrealizovať a vyhodnotiť

• Vie s podporou zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady

• Reflektuje svoje schopnosti, zručnosti, vedomosti a má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať

• Pozná základný koncept neformálneho vzdelávania a uvedomuje si svoje pôsobenie na ostatných v roli mladého vedúceho
Úvod do školení - 7h
Neformálne vzdelávanie - 0,5h
Komunikácia - 4,5h
Tímová práca - 8,5h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 13,5h
Analýza potrieb v komunite (zadanie) - 3h
Prezentácia zadania - 5,5h
Rozpočet - 1h
Podpora počas projektu - 1h
Realizácia malého projektu - 7h
Prezentácia projektov - 6,5h
Osobnostný rozvoj - 6h
Hodnotenie vzdelávania - 3,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
príprava na druhé školenie - 3 hodiny
2. víkendové školenie - 20 hodín
realizácia malého projektu - 7 hodín
3. víkendové školenie - 20 hodín
  
Jozef Mičuch
Jozef Mičuch - KE1/MV17 - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/42
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Lucia Kažimírová
Karol Macák
8. 11. 2013
23. 2. 2014
70
• Má základné vedomosti aj zručnosti v oblasti štruktúry a identity tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou v tíme a vedenia tímu a niektoré z týchto poznatkov vie primerane uplatniť v praxi,

• Pozná spôsoby sebamotivácie a motivácie iných a minimálne 2 z nich využíva v praxi

• Rozumie efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácii a vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie komunikačnej situácii

• Dokáže s podporou pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu

• Dokáže vytvoriť súbor aktivít sledujúci istý cieľ, naplánovať ich a s potrebnou pomocou zrealizovať a vyhodnotiť

• Vie s podporou zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady

• Reflektuje svoje schopnosti, zručnosti, vedomosti a má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať

• Pozná základný koncept neformálneho vzdelávania a uvedomuje si svoje pôsobenie na ostatných v roli mladého vedúceho
Úvod do školení - 7h
Neformálne vzdelávanie - 0,5h
Komunikácia - 4,5h
Tímová práca - 8,5h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 13,5h
Analýza potrieb v komunite (zadanie) - 3h
Prezentácia zadania - 5,5h
Rozpočet - 1h
Podpora počas projektu - 1h
Realizácia malého projektu - 7h
Prezentácia projektov - 6,5h
Osobnostný rozvoj - 6h
Hodnotenie vzdelávania - 3,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
príprava na druhé školenie - 3 hodiny
2. víkendové školenie - 20 hodín
realizácia malého projektu - 7 hodín
3. víkendové školenie - 20 hodín
  
Michaela Tkáčová
Michaela Tkáčová - KE1/MV17 - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/42
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Lucia Kažimírová
Karol Macák
8. 11. 2013
23. 2. 2014
70
• Má základné vedomosti aj zručnosti v oblasti štruktúry a identity tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou v tíme a vedenia tímu a niektoré z týchto poznatkov vie primerane uplatniť v praxi,

• Pozná spôsoby sebamotivácie a motivácie iných a minimálne 2 z nich využíva v praxi

• Rozumie efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácii a vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie komunikačnej situácii

• Dokáže s podporou pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu

• Dokáže vytvoriť súbor aktivít sledujúci istý cieľ, naplánovať ich a s potrebnou pomocou zrealizovať a vyhodnotiť

• Vie s podporou zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady

• Reflektuje svoje schopnosti, zručnosti, vedomosti a má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať

• Pozná základný koncept neformálneho vzdelávania a uvedomuje si svoje pôsobenie na ostatných v roli mladého vedúceho
Úvod do školení - 7h
Neformálne vzdelávanie - 0,5h
Komunikácia - 4,5h
Tímová práca - 8,5h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 13,5h
Analýza potrieb v komunite (zadanie) - 3h
Prezentácia zadania - 5,5h
Rozpočet - 1h
Podpora počas projektu - 1h
Realizácia malého projektu - 7h
Prezentácia projektov - 6,5h
Osobnostný rozvoj - 6h
Hodnotenie vzdelávania - 3,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
príprava na druhé školenie - 3 hodiny
2. víkendové školenie - 20 hodín
realizácia malého projektu - 7 hodín
3. víkendové školenie - 20 hodín
  
Veronika Hricová
Veronika Hricová - KE1/MV17 - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/42
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Lucia Kažimírová
Karol Macák
8. 11. 2013
23. 2. 2014
70
• Má základné vedomosti aj zručnosti v oblasti štruktúry a identity tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou v tíme a vedenia tímu a niektoré z týchto poznatkov vie primerane uplatniť v praxi,

• Pozná spôsoby sebamotivácie a motivácie iných a minimálne 2 z nich využíva v praxi

• Rozumie efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácii a vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie komunikačnej situácii

• Dokáže s podporou pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu

• Dokáže vytvoriť súbor aktivít sledujúci istý cieľ, naplánovať ich a s potrebnou pomocou zrealizovať a vyhodnotiť

• Vie s podporou zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady

• Reflektuje svoje schopnosti, zručnosti, vedomosti a má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať

• Pozná základný koncept neformálneho vzdelávania a uvedomuje si svoje pôsobenie na ostatných v roli mladého vedúceho
Úvod do školení - 7h
Neformálne vzdelávanie - 0,5h
Komunikácia - 4,5h
Tímová práca - 8,5h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 13,5h
Analýza potrieb v komunite (zadanie) - 3h
Prezentácia zadania - 5,5h
Rozpočet - 1h
Podpora počas projektu - 1h
Realizácia malého projektu - 7h
Prezentácia projektov - 6,5h
Osobnostný rozvoj - 6h
Hodnotenie vzdelávania - 3,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
príprava na druhé školenie - 3 hodiny
2. víkendové školenie - 20 hodín
realizácia malého projektu - 7 hodín
3. víkendové školenie - 20 hodín
  
Karin Králiková
Karin Králiková - KE1/MV17 - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/42
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Lucia Kažimírová
Karol Macák
8. 11. 2013
23. 2. 2014
70
• Má základné vedomosti aj zručnosti v oblasti štruktúry a identity tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou v tíme a vedenia tímu a niektoré z týchto poznatkov vie primerane uplatniť v praxi,

• Pozná spôsoby sebamotivácie a motivácie iných a minimálne 2 z nich využíva v praxi

• Rozumie efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácii a vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie komunikačnej situácii

• Dokáže s podporou pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu

• Dokáže vytvoriť súbor aktivít sledujúci istý cieľ, naplánovať ich a s potrebnou pomocou zrealizovať a vyhodnotiť

• Vie s podporou zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady

• Reflektuje svoje schopnosti, zručnosti, vedomosti a má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať

• Pozná základný koncept neformálneho vzdelávania a uvedomuje si svoje pôsobenie na ostatných v roli mladého vedúceho
Úvod do školení - 7h
Neformálne vzdelávanie - 0,5h
Komunikácia - 4,5h
Tímová práca - 8,5h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 13,5h
Analýza potrieb v komunite (zadanie) - 3h
Prezentácia zadania - 5,5h
Rozpočet - 1h
Podpora počas projektu - 1h
Realizácia malého projektu - 7h
Prezentácia projektov - 6,5h
Osobnostný rozvoj - 6h
Hodnotenie vzdelávania - 3,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
príprava na druhé školenie - 3 hodiny
2. víkendové školenie - 20 hodín
realizácia malého projektu - 7 hodín
3. víkendové školenie - 20 hodín
  
Michal Ferčák
Michal Ferčák - KE1/MV17 - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/42
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Lucia Kažimírová
Karol Macák
8. 11. 2013
23. 2. 2014
70
• Má základné vedomosti aj zručnosti v oblasti štruktúry a identity tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou v tíme a vedenia tímu a niektoré z týchto poznatkov vie primerane uplatniť v praxi,

• Pozná spôsoby sebamotivácie a motivácie iných a minimálne 2 z nich využíva v praxi

• Rozumie efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácii a vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie komunikačnej situácii

• Dokáže s podporou pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu

• Dokáže vytvoriť súbor aktivít sledujúci istý cieľ, naplánovať ich a s potrebnou pomocou zrealizovať a vyhodnotiť

• Vie s podporou zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady

• Reflektuje svoje schopnosti, zručnosti, vedomosti a má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať

• Pozná základný koncept neformálneho vzdelávania a uvedomuje si svoje pôsobenie na ostatných v roli mladého vedúceho
Úvod do školení - 7h
Neformálne vzdelávanie - 0,5h
Komunikácia - 4,5h
Tímová práca - 8,5h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 13,5h
Analýza potrieb v komunite (zadanie) - 3h
Prezentácia zadania - 5,5h
Rozpočet - 1h
Podpora počas projektu - 1h
Realizácia malého projektu - 7h
Prezentácia projektov - 6,5h
Osobnostný rozvoj - 6h
Hodnotenie vzdelávania - 3,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
príprava na druhé školenie - 3 hodiny
2. víkendové školenie - 20 hodín
realizácia malého projektu - 7 hodín
3. víkendové školenie - 20 hodín
  
Andrea Zsillová
Andrea Zsillová - KE1/MV17 - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/42
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Lucia Kažimírová
Karol Macák
8. 11. 2013
23. 2. 2014
70
• Má základné vedomosti aj zručnosti v oblasti štruktúry a identity tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou v tíme a vedenia tímu a niektoré z týchto poznatkov vie primerane uplatniť v praxi,

• Pozná spôsoby sebamotivácie a motivácie iných a minimálne 2 z nich využíva v praxi

• Rozumie efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácii a vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie komunikačnej situácii

• Dokáže s podporou pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu

• Dokáže vytvoriť súbor aktivít sledujúci istý cieľ, naplánovať ich a s potrebnou pomocou zrealizovať a vyhodnotiť

• Vie s podporou zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady

• Reflektuje svoje schopnosti, zručnosti, vedomosti a má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať

• Pozná základný koncept neformálneho vzdelávania a uvedomuje si svoje pôsobenie na ostatných v roli mladého vedúceho
Úvod do školení - 7h
Neformálne vzdelávanie - 0,5h
Komunikácia - 4,5h
Tímová práca - 8,5h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 13,5h
Analýza potrieb v komunite (zadanie) - 3h
Prezentácia zadania - 5,5h
Rozpočet - 1h
Podpora počas projektu - 1h
Realizácia malého projektu - 7h
Prezentácia projektov - 6,5h
Osobnostný rozvoj - 6h
Hodnotenie vzdelávania - 3,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
príprava na druhé školenie - 3 hodiny
2. víkendové školenie - 20 hodín
realizácia malého projektu - 7 hodín
3. víkendové školenie - 20 hodín
  
Bc. Juraj Danko
Juraj Danko - NV16/01 - Moje školenie
AKPSM/0014/2013/2/84
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Viliam Kolcun
8. 10. 2013
4. 2. 2014
40
Absolventi ovládajú základné poznatky potrebné pre zostavenie a realizáciu vzdelávacieho programu z oblasti neformálneho vzdelávania (mládeže alebo pracovníkov s mládežou).

Absolventi sú schopní pripraviť vzdelávací program neformálneho typu na základe zistených požiadaviek cieľovej skupiny, zabezpečiť jeho realizáciu a následné vyhodnotenie.

Absolventi vedia v praxi použiť minimálne dve formy a dve metódy typické pre NFV.
Sú schopní pripraviť a podať cielenú spätnú väzbu podľa aktuálnej situácie vo vzdelávaní.
Úvod do školenia a témy   (3 hodiny)
Organizácia vzdelávania a osobnosť školiteľa v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Špecifiká, formy a metódy neformálneho vzdelávania   (5 hodín)
Projektovanie vzdelávania  (11 hodín)
Tréningová prax (realizácia projektu)  (10 hodín)
Reflexia praktickej časti a cielená spätná väzba v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Manažment projektu vzdelávania  (2 hodiny)
Trendy v záujmovom vzdelávaní  (1 hodina)
Evaluácia vzdelávania   (2 hodiny)
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
  
Ing. Hedviga Gulová
Hedviga Gulová - NV16/01 - Moje školenie
AKPSM/0014/2013/2/84
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Viliam Kolcun
8. 10. 2013
4. 2. 2014
40
Absolventi ovládajú základné poznatky potrebné pre zostavenie a realizáciu vzdelávacieho programu z oblasti neformálneho vzdelávania (mládeže alebo pracovníkov s mládežou).

Absolventi sú schopní pripraviť vzdelávací program neformálneho typu na základe zistených požiadaviek cieľovej skupiny, zabezpečiť jeho realizáciu a následné vyhodnotenie.

Absolventi vedia v praxi použiť minimálne dve formy a dve metódy typické pre NFV.
Sú schopní pripraviť a podať cielenú spätnú väzbu podľa aktuálnej situácie vo vzdelávaní.
Úvod do školenia a témy   (3 hodiny)
Organizácia vzdelávania a osobnosť školiteľa v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Špecifiká, formy a metódy neformálneho vzdelávania   (5 hodín)
Projektovanie vzdelávania  (11 hodín)
Tréningová prax (realizácia projektu)  (10 hodín)
Reflexia praktickej časti a cielená spätná väzba v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Manažment projektu vzdelávania  (2 hodiny)
Trendy v záujmovom vzdelávaní  (1 hodina)
Evaluácia vzdelávania   (2 hodiny)
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
  
Bc Magdalena  Radecká
Magdalena  Radecká - NV16/01 - Moje školenie
AKPSM/0014/2013/2/84
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Viliam Kolcun
8. 10. 2013
4. 2. 2014
40
Absolventi ovládajú základné poznatky potrebné pre zostavenie a realizáciu vzdelávacieho programu z oblasti neformálneho vzdelávania (mládeže alebo pracovníkov s mládežou).

Absolventi sú schopní pripraviť vzdelávací program neformálneho typu na základe zistených požiadaviek cieľovej skupiny, zabezpečiť jeho realizáciu a následné vyhodnotenie.

Absolventi vedia v praxi použiť minimálne dve formy a dve metódy typické pre NFV.
Sú schopní pripraviť a podať cielenú spätnú väzbu podľa aktuálnej situácie vo vzdelávaní.
Úvod do školenia a témy   (3 hodiny)
Organizácia vzdelávania a osobnosť školiteľa v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Špecifiká, formy a metódy neformálneho vzdelávania   (5 hodín)
Projektovanie vzdelávania  (11 hodín)
Tréningová prax (realizácia projektu)  (10 hodín)
Reflexia praktickej časti a cielená spätná väzba v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Manažment projektu vzdelávania  (2 hodiny)
Trendy v záujmovom vzdelávaní  (1 hodina)
Evaluácia vzdelávania   (2 hodiny)
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
  
Mgr. Jana Ondrušková
Jana Ondrušková - NV16/01 - Moje školenie
AKPSM/0014/2013/2/84
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Viliam Kolcun
8. 10. 2013
4. 2. 2014
40
Absolventi ovládajú základné poznatky potrebné pre zostavenie a realizáciu vzdelávacieho programu z oblasti neformálneho vzdelávania (mládeže alebo pracovníkov s mládežou).

Absolventi sú schopní pripraviť vzdelávací program neformálneho typu na základe zistených požiadaviek cieľovej skupiny, zabezpečiť jeho realizáciu a následné vyhodnotenie.

Absolventi vedia v praxi použiť minimálne dve formy a dve metódy typické pre NFV.
Sú schopní pripraviť a podať cielenú spätnú väzbu podľa aktuálnej situácie vo vzdelávaní.
Úvod do školenia a témy   (3 hodiny)
Organizácia vzdelávania a osobnosť školiteľa v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Špecifiká, formy a metódy neformálneho vzdelávania   (5 hodín)
Projektovanie vzdelávania  (11 hodín)
Tréningová prax (realizácia projektu)  (10 hodín)
Reflexia praktickej časti a cielená spätná väzba v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Manažment projektu vzdelávania  (2 hodiny)
Trendy v záujmovom vzdelávaní  (1 hodina)
Evaluácia vzdelávania   (2 hodiny)
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
  
Mgr. Monika Pavlačičová
Monika Pavlačičová - NV16/01 - Moje školenie
AKPSM/0014/2013/2/84
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Viliam Kolcun
8. 10. 2013
4. 2. 2014
40
Absolventi ovládajú základné poznatky potrebné pre zostavenie a realizáciu vzdelávacieho programu z oblasti neformálneho vzdelávania (mládeže alebo pracovníkov s mládežou).

Absolventi sú schopní pripraviť vzdelávací program neformálneho typu na základe zistených požiadaviek cieľovej skupiny, zabezpečiť jeho realizáciu a následné vyhodnotenie.

Absolventi vedia v praxi použiť minimálne dve formy a dve metódy typické pre NFV.
Sú schopní pripraviť a podať cielenú spätnú väzbu podľa aktuálnej situácie vo vzdelávaní.
Úvod do školenia a témy   (3 hodiny)
Organizácia vzdelávania a osobnosť školiteľa v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Špecifiká, formy a metódy neformálneho vzdelávania   (5 hodín)
Projektovanie vzdelávania  (11 hodín)
Tréningová prax (realizácia projektu)  (10 hodín)
Reflexia praktickej časti a cielená spätná väzba v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Manažment projektu vzdelávania  (2 hodiny)
Trendy v záujmovom vzdelávaní  (1 hodina)
Evaluácia vzdelávania   (2 hodiny)
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
  
Miroslava Závalcová
Miroslava Závalcová - NV16/01 - Moje školenie
AKPSM/0014/2013/2/84
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Viliam Kolcun
8. 10. 2013
4. 2. 2014
40
Absolventi ovládajú základné poznatky potrebné pre zostavenie a realizáciu vzdelávacieho programu z oblasti neformálneho vzdelávania (mládeže alebo pracovníkov s mládežou).

Absolventi sú schopní pripraviť vzdelávací program neformálneho typu na základe zistených požiadaviek cieľovej skupiny, zabezpečiť jeho realizáciu a následné vyhodnotenie.

Absolventi vedia v praxi použiť minimálne dve formy a dve metódy typické pre NFV.
Sú schopní pripraviť a podať cielenú spätnú väzbu podľa aktuálnej situácie vo vzdelávaní.
Úvod do školenia a témy   (3 hodiny)
Organizácia vzdelávania a osobnosť školiteľa v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Špecifiká, formy a metódy neformálneho vzdelávania   (5 hodín)
Projektovanie vzdelávania  (11 hodín)
Tréningová prax (realizácia projektu)  (10 hodín)
Reflexia praktickej časti a cielená spätná väzba v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Manažment projektu vzdelávania  (2 hodiny)
Trendy v záujmovom vzdelávaní  (1 hodina)
Evaluácia vzdelávania   (2 hodiny)
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
  
Jana Medveďová
Jana Medveďová - NV16/01 - Moje školenie
AKPSM/0014/2013/2/84
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Viliam Kolcun
8. 10. 2013
4. 2. 2014
40
Absolventi ovládajú základné poznatky potrebné pre zostavenie a realizáciu vzdelávacieho programu z oblasti neformálneho vzdelávania (mládeže alebo pracovníkov s mládežou).

Absolventi sú schopní pripraviť vzdelávací program neformálneho typu na základe zistených požiadaviek cieľovej skupiny, zabezpečiť jeho realizáciu a následné vyhodnotenie.

Absolventi vedia v praxi použiť minimálne dve formy a dve metódy typické pre NFV.
Sú schopní pripraviť a podať cielenú spätnú väzbu podľa aktuálnej situácie vo vzdelávaní.
Úvod do školenia a témy   (3 hodiny)
Organizácia vzdelávania a osobnosť školiteľa v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Špecifiká, formy a metódy neformálneho vzdelávania   (5 hodín)
Projektovanie vzdelávania  (11 hodín)
Tréningová prax (realizácia projektu)  (10 hodín)
Reflexia praktickej časti a cielená spätná väzba v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Manažment projektu vzdelávania  (2 hodiny)
Trendy v záujmovom vzdelávaní  (1 hodina)
Evaluácia vzdelávania   (2 hodiny)
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
  
Mgr. Ľudmila Struková
Ľudmila Struková - NV16/01 - Moje školenie
AKPSM/0014/2013/2/84
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Viliam Kolcun
8. 10. 2013
4. 2. 2014
40
Absolventi ovládajú základné poznatky potrebné pre zostavenie a realizáciu vzdelávacieho programu z oblasti neformálneho vzdelávania (mládeže alebo pracovníkov s mládežou).

Absolventi sú schopní pripraviť vzdelávací program neformálneho typu na základe zistených požiadaviek cieľovej skupiny, zabezpečiť jeho realizáciu a následné vyhodnotenie.

Absolventi vedia v praxi použiť minimálne dve formy a dve metódy typické pre NFV.
Sú schopní pripraviť a podať cielenú spätnú väzbu podľa aktuálnej situácie vo vzdelávaní.
Úvod do školenia a témy   (3 hodiny)
Organizácia vzdelávania a osobnosť školiteľa v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Špecifiká, formy a metódy neformálneho vzdelávania   (5 hodín)
Projektovanie vzdelávania  (11 hodín)
Tréningová prax (realizácia projektu)  (10 hodín)
Reflexia praktickej časti a cielená spätná väzba v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Manažment projektu vzdelávania  (2 hodiny)
Trendy v záujmovom vzdelávaní  (1 hodina)
Evaluácia vzdelávania   (2 hodiny)
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
  
Vladimíra Vavrincová
Vladimíra Vavrincová - NV16/01 - Moje školenie
AKPSM/0014/2013/2/84
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Viliam Kolcun
8. 10. 2013
4. 2. 2014
40
Absolventi ovládajú základné poznatky potrebné pre zostavenie a realizáciu vzdelávacieho programu z oblasti neformálneho vzdelávania (mládeže alebo pracovníkov s mládežou).

Absolventi sú schopní pripraviť vzdelávací program neformálneho typu na základe zistených požiadaviek cieľovej skupiny, zabezpečiť jeho realizáciu a následné vyhodnotenie.

Absolventi vedia v praxi použiť minimálne dve formy a dve metódy typické pre NFV.
Sú schopní pripraviť a podať cielenú spätnú väzbu podľa aktuálnej situácie vo vzdelávaní.
Úvod do školenia a témy   (3 hodiny)
Organizácia vzdelávania a osobnosť školiteľa v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Špecifiká, formy a metódy neformálneho vzdelávania   (5 hodín)
Projektovanie vzdelávania  (11 hodín)
Tréningová prax (realizácia projektu)  (10 hodín)
Reflexia praktickej časti a cielená spätná väzba v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Manažment projektu vzdelávania  (2 hodiny)
Trendy v záujmovom vzdelávaní  (1 hodina)
Evaluácia vzdelávania   (2 hodiny)
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
  
Mgr. Monika Račeková
Monika Račeková - NV16/01 - Moje školenie
AKPSM/0014/2013/2/84
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Viliam Kolcun
8. 10. 2013
4. 2. 2014
40
Absolventi ovládajú základné poznatky potrebné pre zostavenie a realizáciu vzdelávacieho programu z oblasti neformálneho vzdelávania (mládeže alebo pracovníkov s mládežou).

Absolventi sú schopní pripraviť vzdelávací program neformálneho typu na základe zistených požiadaviek cieľovej skupiny, zabezpečiť jeho realizáciu a následné vyhodnotenie.

Absolventi vedia v praxi použiť minimálne dve formy a dve metódy typické pre NFV.
Sú schopní pripraviť a podať cielenú spätnú väzbu podľa aktuálnej situácie vo vzdelávaní.
Úvod do školenia a témy   (3 hodiny)
Organizácia vzdelávania a osobnosť školiteľa v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Špecifiká, formy a metódy neformálneho vzdelávania   (5 hodín)
Projektovanie vzdelávania  (11 hodín)
Tréningová prax (realizácia projektu)  (10 hodín)
Reflexia praktickej časti a cielená spätná väzba v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Manažment projektu vzdelávania  (2 hodiny)
Trendy v záujmovom vzdelávaní  (1 hodina)
Evaluácia vzdelávania   (2 hodiny)
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
  
Zuzana  Sujová
Zuzana  Sujová - BB/MV20 - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/42
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Zlata Trubanová
Katarína Hradská
15. 11. 2013
16. 2. 2014
70
• Má základné vedomosti aj zručnosti v oblasti štruktúry a identity tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou v tíme a vedenia tímu a niektoré z týchto poznatkov vie primerane uplatniť v praxi,

• Pozná spôsoby sebamotivácie a motivácie iných a minimálne 2 z nich využíva v praxi

• Rozumie efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácii a vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie komunikačnej situácii

• Dokáže s podporou pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu

• Dokáže vytvoriť súbor aktivít sledujúci istý cieľ, naplánovať ich a s potrebnou pomocou zrealizovať a vyhodnotiť

• Vie s podporou zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady

• Reflektuje svoje schopnosti, zručnosti, vedomosti a má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať

• Pozná základný koncept neformálneho vzdelávania a uvedomuje si svoje pôsobenie na ostatných v roli mladého vedúceho
Úvod do školení - 7h
Neformálne vzdelávanie - 0,5h
Komunikácia - 4,5h
Tímová práca - 8,5h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 13,5h
Analýza potrieb v komunite (zadanie) - 3h
Prezentácia zadania - 5,5h
Rozpočet - 1h
Podpora počas projektu - 1h
Realizácia malého projektu - 7h
Prezentácia projektov - 6,5h
Osobnostný rozvoj - 6h
Hodnotenie vzdelávania - 3,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
príprava na druhé školenie - 3 hodiny
2. víkendové školenie - 20 hodín
realizácia malého projektu - 7 hodín
3. víkendové školenie - 20 hodín
  
Barbara Bobeničová
Barbara Bobeničová - BB/MV20 - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/42
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Zlata Trubanová
Katarína Hradská
15. 11. 2013
16. 2. 2014
70
• Má základné vedomosti aj zručnosti v oblasti štruktúry a identity tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou v tíme a vedenia tímu a niektoré z týchto poznatkov vie primerane uplatniť v praxi,

• Pozná spôsoby sebamotivácie a motivácie iných a minimálne 2 z nich využíva v praxi

• Rozumie efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácii a vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie komunikačnej situácii

• Dokáže s podporou pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu

• Dokáže vytvoriť súbor aktivít sledujúci istý cieľ, naplánovať ich a s potrebnou pomocou zrealizovať a vyhodnotiť

• Vie s podporou zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady

• Reflektuje svoje schopnosti, zručnosti, vedomosti a má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať

• Pozná základný koncept neformálneho vzdelávania a uvedomuje si svoje pôsobenie na ostatných v roli mladého vedúceho
Úvod do školení - 7h
Neformálne vzdelávanie - 0,5h
Komunikácia - 4,5h
Tímová práca - 8,5h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 13,5h
Analýza potrieb v komunite (zadanie) - 3h
Prezentácia zadania - 5,5h
Rozpočet - 1h
Podpora počas projektu - 1h
Realizácia malého projektu - 7h
Prezentácia projektov - 6,5h
Osobnostný rozvoj - 6h
Hodnotenie vzdelávania - 3,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
príprava na druhé školenie - 3 hodiny
2. víkendové školenie - 20 hodín
realizácia malého projektu - 7 hodín
3. víkendové školenie - 20 hodín
  
Jakub Švec
Jakub Švec - BB/MV20 - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/42
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Zlata Trubanová
Katarína Hradská
15. 11. 2013
16. 2. 2014
70
• Má základné vedomosti aj zručnosti v oblasti štruktúry a identity tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou v tíme a vedenia tímu a niektoré z týchto poznatkov vie primerane uplatniť v praxi,

• Pozná spôsoby sebamotivácie a motivácie iných a minimálne 2 z nich využíva v praxi

• Rozumie efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácii a vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie komunikačnej situácii

• Dokáže s podporou pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu

• Dokáže vytvoriť súbor aktivít sledujúci istý cieľ, naplánovať ich a s potrebnou pomocou zrealizovať a vyhodnotiť

• Vie s podporou zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady

• Reflektuje svoje schopnosti, zručnosti, vedomosti a má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať

• Pozná základný koncept neformálneho vzdelávania a uvedomuje si svoje pôsobenie na ostatných v roli mladého vedúceho
Úvod do školení - 7h
Neformálne vzdelávanie - 0,5h
Komunikácia - 4,5h
Tímová práca - 8,5h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 13,5h
Analýza potrieb v komunite (zadanie) - 3h
Prezentácia zadania - 5,5h
Rozpočet - 1h
Podpora počas projektu - 1h
Realizácia malého projektu - 7h
Prezentácia projektov - 6,5h
Osobnostný rozvoj - 6h
Hodnotenie vzdelávania - 3,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
príprava na druhé školenie - 3 hodiny
2. víkendové školenie - 20 hodín
realizácia malého projektu - 7 hodín
3. víkendové školenie - 20 hodín
  
Peter Okolo TEST
Peter Okolo TEST - KE/MV99 - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/42
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Jano Podarený TEST
Rastin Halko
27. 9. 2013
3. 11. 2013
70
• Má základné vedomosti aj zručnosti v oblasti štruktúry a identity tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou v tíme a vedenia tímu a niektoré z týchto poznatkov vie primerane uplatniť v praxi,

• Pozná spôsoby sebamotivácie a motivácie iných a minimálne 2 z nich využíva v praxi

• Rozumie efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácii a vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie komunikačnej situácii

• Dokáže s podporou pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu

• Dokáže vytvoriť súbor aktivít sledujúci istý cieľ, naplánovať ich a s potrebnou pomocou zrealizovať a vyhodnotiť

• Vie s podporou zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady

• Reflektuje svoje schopnosti, zručnosti, vedomosti a má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať

• Pozná základný koncept neformálneho vzdelávania a uvedomuje si svoje pôsobenie na ostatných v roli mladého vedúceho
Úvod do školení - 7h
Neformálne vzdelávanie - 0,5h
Komunikácia - 4,5h
Tímová práca - 8,5h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 13,5h
Analýza potrieb v komunite (zadanie) - 3h
Prezentácia zadania - 5,5h
Rozpočet - 1h
Podpora počas projektu - 1h
Realizácia malého projektu - 7h
Prezentácia projektov - 6,5h
Osobnostný rozvoj - 6h
Hodnotenie vzdelávania - 3,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
príprava na druhé školenie - 3 hodiny
2. víkendové školenie - 20 hodín
realizácia malého projektu - 7 hodín
3. víkendové školenie - 20 hodín
  
Soňa  Šnircová
Soňa  Šnircová - TN/MV19 - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/42
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Alexandra Jakubcová
Lucia Košťálová
11. 10. 2013
26. 1. 2014
70
• Má základné vedomosti aj zručnosti v oblasti štruktúry a identity tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou v tíme a vedenia tímu a niektoré z týchto poznatkov vie primerane uplatniť v praxi,

• Pozná spôsoby sebamotivácie a motivácie iných a minimálne 2 z nich využíva v praxi

• Rozumie efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácii a vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie komunikačnej situácii

• Dokáže s podporou pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu

• Dokáže vytvoriť súbor aktivít sledujúci istý cieľ, naplánovať ich a s potrebnou pomocou zrealizovať a vyhodnotiť

• Vie s podporou zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady

• Reflektuje svoje schopnosti, zručnosti, vedomosti a má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať

• Pozná základný koncept neformálneho vzdelávania a uvedomuje si svoje pôsobenie na ostatných v roli mladého vedúceho
Úvod do školení - 7h
Neformálne vzdelávanie - 0,5h
Komunikácia - 4,5h
Tímová práca - 8,5h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 13,5h
Analýza potrieb v komunite (zadanie) - 3h
Prezentácia zadania - 5,5h
Rozpočet - 1h
Podpora počas projektu - 1h
Realizácia malého projektu - 7h
Prezentácia projektov - 6,5h
Osobnostný rozvoj - 6h
Hodnotenie vzdelávania - 3,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
príprava na druhé školenie - 3 hodiny
2. víkendové školenie - 20 hodín
realizácia malého projektu - 7 hodín
3. víkendové školenie - 20 hodín
  
Erika  Župová
Erika  Župová - MlV/41 - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/43
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Tatiana Petrovičová
Stanislava Opátová
11. 10. 2013
19. 1. 2014
50
• Má základné vedomosti o procesoch napätia a súdržnosti v skupine v závislosti na veku a špecifikách cieľovej skupiny.

• Má základné vedomosti z oblasti štruktúry tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou a vedenia tímu. Vníma rozdiely medzi skupinou a tímom.

• Má základné vedomosti z oblasti trendov a subkultúr mládeže.

• Pozná základné princípy pozitívnej i negatívnej motivácie a sebamotivácie a uvedomuje si ich vplyv v práci s mládežou.

• Dokáže identifikovať konflikt. Pozná 1 nástroj alebo stratégiu na riešenie konfliktov.

• Vie nájsť spôsob ako realizovať svoj nápad. Premýšľa nad svojimi skúsenosťami, zručnosťami, vedomosťami, má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať a vie, kde nájsť informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania.

• Pozná princípy efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie. Dokáže formulovať vlastné názory a podporiť ostatných pri vyjadrovaní ich názorov.

• Pozná a vie zvoliť vhodné prezentačné techniky podľa potrieb a schopností cieľovej skupiny. Pozná základné informačno-komunikačné technológie, ktoré môže pri prezentácii použiť.

• Uvedomuje si špecifiká rozličných kultúr a vie ako vznikajú kultúrne stereotypy a predsudky.

• Dokáže zadefinovať, popísať a naplánovať jednotlivé fázy projektového cyklu - príprava, realizácia, hodnotenie - a vie ho zrealizovať.

• Vie zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady v spolupráci so spolupracovníkmi. Vie hospodárne nakladať so zverenými prostriedkami.

• Pozná základné interné predpisy a normy svojej organizácie.

• Má skúsenosť s neformálnym vzdelávaním a uvedomuje si, že neformálne vzdelávanie má štruktúru, ktorá umožňuje účastníkom získať nové vedomostí a zručností.

• Vie popísať situácie, v ktorých je možné využiť metódy neformálneho vzdelávania.  Dokáže pripraviť krátky vzdelávací blok pre konkrétnu cieľovú skupinu s použitím jednej alebo dvoch metód a zhodnotiť prevedenie bloku.
Úvod do školení - 4h
Neformálne vzdelávanie - 2,5h
Komunikácia - 2,5h
Tímová práca - 3h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 9,5h
Realizácia malého projektu - 10h
Prezentácia projektov - 2,5h
Interkultúrne učenie - 2,5h
Riešenie konfliktov - 2h
Legislatíva - 1h
Prezentačné zručnosti - 2,5h
Osobnostný rozvoj - 3h
Hodnotenie vzdelávania - 2,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
10 hodín realizácia malého projektu
2. víkendové školenie - 20 hodín
  
Ing. Zuzana  Poláčiková
Zuzana  Poláčiková - MlV/41  - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/43
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Tatiana Petrovičová
Stanislava Opátová
11. 10. 2013
19. 1. 2014
50
• Má základné vedomosti o procesoch napätia a súdržnosti v skupine v závislosti na veku a špecifikách cieľovej skupiny.

• Má základné vedomosti z oblasti štruktúry tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou a vedenia tímu. Vníma rozdiely medzi skupinou a tímom.

• Má základné vedomosti z oblasti trendov a subkultúr mládeže.

• Pozná základné princípy pozitívnej i negatívnej motivácie a sebamotivácie a uvedomuje si ich vplyv v práci s mládežou.

• Dokáže identifikovať konflikt. Pozná 1 nástroj alebo stratégiu na riešenie konfliktov.

• Vie nájsť spôsob ako realizovať svoj nápad. Premýšľa nad svojimi skúsenosťami, zručnosťami, vedomosťami, má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať a vie, kde nájsť informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania.

• Pozná princípy efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie. Dokáže formulovať vlastné názory a podporiť ostatných pri vyjadrovaní ich názorov.

• Pozná a vie zvoliť vhodné prezentačné techniky podľa potrieb a schopností cieľovej skupiny. Pozná základné informačno-komunikačné technológie, ktoré môže pri prezentácii použiť.

• Uvedomuje si špecifiká rozličných kultúr a vie ako vznikajú kultúrne stereotypy a predsudky.

• Dokáže zadefinovať, popísať a naplánovať jednotlivé fázy projektového cyklu - príprava, realizácia, hodnotenie - a vie ho zrealizovať.

• Vie zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady v spolupráci so spolupracovníkmi. Vie hospodárne nakladať so zverenými prostriedkami.

• Pozná základné interné predpisy a normy svojej organizácie.

• Má skúsenosť s neformálnym vzdelávaním a uvedomuje si, že neformálne vzdelávanie má štruktúru, ktorá umožňuje účastníkom získať nové vedomostí a zručností.

• Vie popísať situácie, v ktorých je možné využiť metódy neformálneho vzdelávania.  Dokáže pripraviť krátky vzdelávací blok pre konkrétnu cieľovú skupinu s použitím jednej alebo dvoch metód a zhodnotiť prevedenie bloku.
Úvod do školení - 4h
Neformálne vzdelávanie - 2,5h
Komunikácia - 2,5h
Tímová práca - 3h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 9,5h
Realizácia malého projektu - 10h
Prezentácia projektov - 2,5h
Interkultúrne učenie - 2,5h
Riešenie konfliktov - 2h
Legislatíva - 1h
Prezentačné zručnosti - 2,5h
Osobnostný rozvoj - 3h
Hodnotenie vzdelávania - 2,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
10 hodín realizácia malého projektu
2. víkendové školenie - 20 hodín
  
Ing. Jana  Poláčiková
Jana Poláčiková - MlV/50 - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/43
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Tatiana Petrovičová
Stanislava Opátová
11. 10. 2013
19. 1. 2014
50
• Má základné vedomosti o procesoch napätia a súdržnosti v skupine v závislosti na veku a špecifikách cieľovej skupiny.

• Má základné vedomosti z oblasti štruktúry tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou a vedenia tímu. Vníma rozdiely medzi skupinou a tímom.

• Má základné vedomosti z oblasti trendov a subkultúr mládeže.

• Pozná základné princípy pozitívnej i negatívnej motivácie a sebamotivácie a uvedomuje si ich vplyv v práci s mládežou.

• Dokáže identifikovať konflikt. Pozná 1 nástroj alebo stratégiu na riešenie konfliktov.

• Vie nájsť spôsob ako realizovať svoj nápad. Premýšľa nad svojimi skúsenosťami, zručnosťami, vedomosťami, má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať a vie, kde nájsť informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania.

• Pozná princípy efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie. Dokáže formulovať vlastné názory a podporiť ostatných pri vyjadrovaní ich názorov.

• Pozná a vie zvoliť vhodné prezentačné techniky podľa potrieb a schopností cieľovej skupiny. Pozná základné informačno-komunikačné technológie, ktoré môže pri prezentácii použiť.

• Uvedomuje si špecifiká rozličných kultúr a vie ako vznikajú kultúrne stereotypy a predsudky.

• Dokáže zadefinovať, popísať a naplánovať jednotlivé fázy projektového cyklu - príprava, realizácia, hodnotenie - a vie ho zrealizovať.

• Vie zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady v spolupráci so spolupracovníkmi. Vie hospodárne nakladať so zverenými prostriedkami.

• Pozná základné interné predpisy a normy svojej organizácie.

• Má skúsenosť s neformálnym vzdelávaním a uvedomuje si, že neformálne vzdelávanie má štruktúru, ktorá umožňuje účastníkom získať nové vedomostí a zručností.

• Vie popísať situácie, v ktorých je možné využiť metódy neformálneho vzdelávania.  Dokáže pripraviť krátky vzdelávací blok pre konkrétnu cieľovú skupinu s použitím jednej alebo dvoch metód a zhodnotiť prevedenie bloku.
Úvod do školení - 4h
Neformálne vzdelávanie - 2,5h
Komunikácia - 2,5h
Tímová práca - 3h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 9,5h
Realizácia malého projektu - 10h
Prezentácia projektov - 2,5h
Interkultúrne učenie - 2,5h
Riešenie konfliktov - 2h
Legislatíva - 1h
Prezentačné zručnosti - 2,5h
Osobnostný rozvoj - 3h
Hodnotenie vzdelávania - 2,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
10 hodín realizácia malého projektu
2. víkendové školenie - 20 hodín
  
Mária Krajčiová
Mária Krajčiová - MlV/41 - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/43
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Tatiana Petrovičová
Stanislava Opátová
11. 10. 2013
19. 1. 2014
50
• Má základné vedomosti o procesoch napätia a súdržnosti v skupine v závislosti na veku a špecifikách cieľovej skupiny.

• Má základné vedomosti z oblasti štruktúry tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou a vedenia tímu. Vníma rozdiely medzi skupinou a tímom.

• Má základné vedomosti z oblasti trendov a subkultúr mládeže.

• Pozná základné princípy pozitívnej i negatívnej motivácie a sebamotivácie a uvedomuje si ich vplyv v práci s mládežou.

• Dokáže identifikovať konflikt. Pozná 1 nástroj alebo stratégiu na riešenie konfliktov.

• Vie nájsť spôsob ako realizovať svoj nápad. Premýšľa nad svojimi skúsenosťami, zručnosťami, vedomosťami, má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať a vie, kde nájsť informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania.

• Pozná princípy efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie. Dokáže formulovať vlastné názory a podporiť ostatných pri vyjadrovaní ich názorov.

• Pozná a vie zvoliť vhodné prezentačné techniky podľa potrieb a schopností cieľovej skupiny. Pozná základné informačno-komunikačné technológie, ktoré môže pri prezentácii použiť.

• Uvedomuje si špecifiká rozličných kultúr a vie ako vznikajú kultúrne stereotypy a predsudky.

• Dokáže zadefinovať, popísať a naplánovať jednotlivé fázy projektového cyklu - príprava, realizácia, hodnotenie - a vie ho zrealizovať.

• Vie zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady v spolupráci so spolupracovníkmi. Vie hospodárne nakladať so zverenými prostriedkami.

• Pozná základné interné predpisy a normy svojej organizácie.

• Má skúsenosť s neformálnym vzdelávaním a uvedomuje si, že neformálne vzdelávanie má štruktúru, ktorá umožňuje účastníkom získať nové vedomostí a zručností.

• Vie popísať situácie, v ktorých je možné využiť metódy neformálneho vzdelávania.  Dokáže pripraviť krátky vzdelávací blok pre konkrétnu cieľovú skupinu s použitím jednej alebo dvoch metód a zhodnotiť prevedenie bloku.
Úvod do školení - 4h
Neformálne vzdelávanie - 2,5h
Komunikácia - 2,5h
Tímová práca - 3h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 9,5h
Realizácia malého projektu - 10h
Prezentácia projektov - 2,5h
Interkultúrne učenie - 2,5h
Riešenie konfliktov - 2h
Legislatíva - 1h
Prezentačné zručnosti - 2,5h
Osobnostný rozvoj - 3h
Hodnotenie vzdelávania - 2,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
10 hodín realizácia malého projektu
2. víkendové školenie - 20 hodín
  
Slávka Hrnčiarová
Slávka Hrnčiarová - MlV/41 - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/43
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Tatiana Petrovičová
Stanislava Opátová
11. 10. 2013
19. 1. 2014
50
• Má základné vedomosti o procesoch napätia a súdržnosti v skupine v závislosti na veku a špecifikách cieľovej skupiny.

• Má základné vedomosti z oblasti štruktúry tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou a vedenia tímu. Vníma rozdiely medzi skupinou a tímom.

• Má základné vedomosti z oblasti trendov a subkultúr mládeže.

• Pozná základné princípy pozitívnej i negatívnej motivácie a sebamotivácie a uvedomuje si ich vplyv v práci s mládežou.

• Dokáže identifikovať konflikt. Pozná 1 nástroj alebo stratégiu na riešenie konfliktov.

• Vie nájsť spôsob ako realizovať svoj nápad. Premýšľa nad svojimi skúsenosťami, zručnosťami, vedomosťami, má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať a vie, kde nájsť informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania.

• Pozná princípy efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie. Dokáže formulovať vlastné názory a podporiť ostatných pri vyjadrovaní ich názorov.

• Pozná a vie zvoliť vhodné prezentačné techniky podľa potrieb a schopností cieľovej skupiny. Pozná základné informačno-komunikačné technológie, ktoré môže pri prezentácii použiť.

• Uvedomuje si špecifiká rozličných kultúr a vie ako vznikajú kultúrne stereotypy a predsudky.

• Dokáže zadefinovať, popísať a naplánovať jednotlivé fázy projektového cyklu - príprava, realizácia, hodnotenie - a vie ho zrealizovať.

• Vie zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady v spolupráci so spolupracovníkmi. Vie hospodárne nakladať so zverenými prostriedkami.

• Pozná základné interné predpisy a normy svojej organizácie.

• Má skúsenosť s neformálnym vzdelávaním a uvedomuje si, že neformálne vzdelávanie má štruktúru, ktorá umožňuje účastníkom získať nové vedomostí a zručností.

• Vie popísať situácie, v ktorých je možné využiť metódy neformálneho vzdelávania.  Dokáže pripraviť krátky vzdelávací blok pre konkrétnu cieľovú skupinu s použitím jednej alebo dvoch metód a zhodnotiť prevedenie bloku.
Úvod do školení - 4h
Neformálne vzdelávanie - 2,5h
Komunikácia - 2,5h
Tímová práca - 3h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 9,5h
Realizácia malého projektu - 10h
Prezentácia projektov - 2,5h
Interkultúrne učenie - 2,5h
Riešenie konfliktov - 2h
Legislatíva - 1h
Prezentačné zručnosti - 2,5h
Osobnostný rozvoj - 3h
Hodnotenie vzdelávania - 2,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
10 hodín realizácia malého projektu
2. víkendové školenie - 20 hodín
  
Marta Vítkovičová
Marta Vítkovičová - MlV/41 - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/43
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Tatiana Petrovičová
Stanislava Opátová
11. 10. 2013
19. 1. 2014
50
• Má základné vedomosti o procesoch napätia a súdržnosti v skupine v závislosti na veku a špecifikách cieľovej skupiny.

• Má základné vedomosti z oblasti štruktúry tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou a vedenia tímu. Vníma rozdiely medzi skupinou a tímom.

• Má základné vedomosti z oblasti trendov a subkultúr mládeže.

• Pozná základné princípy pozitívnej i negatívnej motivácie a sebamotivácie a uvedomuje si ich vplyv v práci s mládežou.

• Dokáže identifikovať konflikt. Pozná 1 nástroj alebo stratégiu na riešenie konfliktov.

• Vie nájsť spôsob ako realizovať svoj nápad. Premýšľa nad svojimi skúsenosťami, zručnosťami, vedomosťami, má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať a vie, kde nájsť informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania.

• Pozná princípy efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie. Dokáže formulovať vlastné názory a podporiť ostatných pri vyjadrovaní ich názorov.

• Pozná a vie zvoliť vhodné prezentačné techniky podľa potrieb a schopností cieľovej skupiny. Pozná základné informačno-komunikačné technológie, ktoré môže pri prezentácii použiť.

• Uvedomuje si špecifiká rozličných kultúr a vie ako vznikajú kultúrne stereotypy a predsudky.

• Dokáže zadefinovať, popísať a naplánovať jednotlivé fázy projektového cyklu - príprava, realizácia, hodnotenie - a vie ho zrealizovať.

• Vie zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady v spolupráci so spolupracovníkmi. Vie hospodárne nakladať so zverenými prostriedkami.

• Pozná základné interné predpisy a normy svojej organizácie.

• Má skúsenosť s neformálnym vzdelávaním a uvedomuje si, že neformálne vzdelávanie má štruktúru, ktorá umožňuje účastníkom získať nové vedomostí a zručností.

• Vie popísať situácie, v ktorých je možné využiť metódy neformálneho vzdelávania.  Dokáže pripraviť krátky vzdelávací blok pre konkrétnu cieľovú skupinu s použitím jednej alebo dvoch metód a zhodnotiť prevedenie bloku.
Úvod do školení - 4h
Neformálne vzdelávanie - 2,5h
Komunikácia - 2,5h
Tímová práca - 3h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 9,5h
Realizácia malého projektu - 10h
Prezentácia projektov - 2,5h
Interkultúrne učenie - 2,5h
Riešenie konfliktov - 2h
Legislatíva - 1h
Prezentačné zručnosti - 2,5h
Osobnostný rozvoj - 3h
Hodnotenie vzdelávania - 2,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
10 hodín realizácia malého projektu
2. víkendové školenie - 20 hodín
  
Mgr Marianna Kocáková
Marianna Kocáková - MlV/47 - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/43
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Zuzana Vargová
Veronika  Hudáková
18. 10. 2013
19. 1. 2014
50
• Má základné vedomosti o procesoch napätia a súdržnosti v skupine v závislosti na veku a špecifikách cieľovej skupiny.

• Má základné vedomosti z oblasti štruktúry tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou a vedenia tímu. Vníma rozdiely medzi skupinou a tímom.

• Má základné vedomosti z oblasti trendov a subkultúr mládeže.

• Pozná základné princípy pozitívnej i negatívnej motivácie a sebamotivácie a uvedomuje si ich vplyv v práci s mládežou.

• Dokáže identifikovať konflikt. Pozná 1 nástroj alebo stratégiu na riešenie konfliktov.

• Vie nájsť spôsob ako realizovať svoj nápad. Premýšľa nad svojimi skúsenosťami, zručnosťami, vedomosťami, má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať a vie, kde nájsť informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania.

• Pozná princípy efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie. Dokáže formulovať vlastné názory a podporiť ostatných pri vyjadrovaní ich názorov.

• Pozná a vie zvoliť vhodné prezentačné techniky podľa potrieb a schopností cieľovej skupiny. Pozná základné informačno-komunikačné technológie, ktoré môže pri prezentácii použiť.

• Uvedomuje si špecifiká rozličných kultúr a vie ako vznikajú kultúrne stereotypy a predsudky.

• Dokáže zadefinovať, popísať a naplánovať jednotlivé fázy projektového cyklu - príprava, realizácia, hodnotenie - a vie ho zrealizovať.

• Vie zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady v spolupráci so spolupracovníkmi. Vie hospodárne nakladať so zverenými prostriedkami.

• Pozná základné interné predpisy a normy svojej organizácie.

• Má skúsenosť s neformálnym vzdelávaním a uvedomuje si, že neformálne vzdelávanie má štruktúru, ktorá umožňuje účastníkom získať nové vedomostí a zručností.

• Vie popísať situácie, v ktorých je možné využiť metódy neformálneho vzdelávania.  Dokáže pripraviť krátky vzdelávací blok pre konkrétnu cieľovú skupinu s použitím jednej alebo dvoch metód a zhodnotiť prevedenie bloku.
Úvod do školení - 4h
Neformálne vzdelávanie - 2,5h
Komunikácia - 2,5h
Tímová práca - 3h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 9,5h
Realizácia malého projektu - 10h
Prezentácia projektov - 2,5h
Interkultúrne učenie - 2,5h
Riešenie konfliktov - 2h
Legislatíva - 1h
Prezentačné zručnosti - 2,5h
Osobnostný rozvoj - 3h
Hodnotenie vzdelávania - 2,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
10 hodín realizácia malého projektu
2. víkendové školenie - 20 hodín
  
Viktória  Gregorová
Viktória  Gregorová - MlV/41 - Moje školenie
AKPSM/0014/2011/2/43
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, SK-842 58, Bratislava
Tatiana Petrovičová
Stanislava Opátová
11. 10. 2013
19. 1. 2014
50
• Má základné vedomosti o procesoch napätia a súdržnosti v skupine v závislosti na veku a špecifikách cieľovej skupiny.

• Má základné vedomosti z oblasti štruktúry tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou a vedenia tímu. Vníma rozdiely medzi skupinou a tímom.

• Má základné vedomosti z oblasti trendov a subkultúr mládeže.

• Pozná základné princípy pozitívnej i negatívnej motivácie a sebamotivácie a uvedomuje si ich vplyv v práci s mládežou.

• Dokáže identifikovať konflikt. Pozná 1 nástroj alebo stratégiu na riešenie konfliktov.

• Vie nájsť spôsob ako realizovať svoj nápad. Premýšľa nad svojimi skúsenosťami, zručnosťami, vedomosťami, má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať a vie, kde nájsť informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania.

• Pozná princípy efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie. Dokáže formulovať vlastné názory a podporiť ostatných pri vyjadrovaní ich názorov.

• Pozná a vie zvoliť vhodné prezentačné techniky podľa potrieb a schopností cieľovej skupiny. Pozná základné informačno-komunikačné technológie, ktoré môže pri prezentácii použiť.

• Uvedomuje si špecifiká rozličných kultúr a vie ako vznikajú kultúrne stereotypy a predsudky.

• Dokáže zadefinovať, popísať a naplánovať jednotlivé fázy projektového cyklu - príprava, realizácia, hodnotenie - a vie ho zrealizovať.

• Vie zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady v spolupráci so spolupracovníkmi. Vie hospodárne nakladať so zverenými prostriedkami.

• Pozná základné interné predpisy a normy svojej organizácie.

• Má skúsenosť s neformálnym vzdelávaním a uvedomuje si, že neformálne vzdelávanie má štruktúru, ktorá umožňuje účastníkom získať nové vedomostí a zručností.

• Vie popísať situácie, v ktorých je možné využiť metódy neformálneho vzdelávania.  Dokáže pripraviť krátky vzdelávací blok pre konkrétnu cieľovú skupinu s použitím jednej alebo dvoch metód a zhodnotiť prevedenie bloku.
Úvod do školení - 4h
Neformálne vzdelávanie - 2,5h
Komunikácia - 2,5h
Tímová práca - 3h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 9,5h
Realizácia malého projektu - 10h
Prezentácia projektov - 2,5h
Interkultúrne učenie - 2,5h
Riešenie konfliktov - 2h
Legislatíva - 1h
Prezentačné zručnosti - 2,5h
Osobnostný rozvoj - 3h
Hodnotenie vzdelávania - 2,5h
1. víkendové školenie - 20 hodín
10 hodín realizácia malého projektu
2. víkendové školenie - 20 hodín

Elektronické osvedčenie o absolvovaných vzdelávacích programoch v    neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou

 

Titl. Meno Priezvisko, Titl.

Názov akreditovaného vzdelávacieho programu (akreditácia)

Číslo akreditácie vzdel. programu

Organizácia

Školiteľ

Názov organizácie

1.školiteľ záverečného víkendového školenia

Adresa sídla organizácie

    2.školiteľ záverečného víkendového školenia

Web stránka organizácie

 

Emailová adresa organizácie

 

Vzdelávanie prebiehalo od: prvý deň prvého víkendového školeniado:posledný deň posledného víkendového školeniav     rozsahuRozsah (hodín).posledný deň posledného víkendového školeniav     rozsahuRozsah (hodín).

[schéma štruktúry vzdelávania]

Účastník realizoval ako súčasť svojho vzdelávania aj malý projekt, pri ktorom preukázal nadobudnuté kompetencie. Záverečná skúška vzdelávania pozostávala z    obhajoby projektu pred školiteľmi.

Profil absolventa (pre MV, MlV a PsM)

Témy a ich časové dotácie

Názov akreditovaného vzdelávacieho programu (akreditácia)
Titl. Meno Priezvisko, Titl.
Názov osvedčenia
Číslo akreditácie vzdel. programu
Názov organizácie
Adresa sídla organizácie
Web stránka organizácie
Emailová adresa organizácie
1. školiteľ záverečného víkendového školenia
2. školiteľ záverečného víkendového školenia
Vzdelávanie prebiehalo od:
Vzdelávanie prebiehalo do:
Rozsah (hodín)
Profil absolventa (pre MV, MlV a PsM)
Témy a ich časové dotácie (pre NV)
Organizačná forma
Iuventa EU EU
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax
Elektronické osvedčenia