Prihlásenie
 

Upozornenie: realizácia národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax bola dňa 30.6.2015 ukončená. K spomínanému dátumu bola ukončená aj realizácia vzdelávacích aktivít. Na vzdelávania už nie je možné sa prihlásiť. Radi by sme Vám však ponúkli možnosť absolvovať medzinárodné vzdelávania v rôznych témach (neformálne vzdelávanie, realizácia projektov cez program Erasmus + a i.). Ďalšie informácie o aktuálnej ponuke vzdelávaní nájdete na  našej stránke

https://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia.alej.​

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Iuventa EU EU
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax